Disclaimer en privacy

Disclaimer

Deze website is met grote zorg en aandacht gemaakt. Alle informatie is vrijblijvend, je kunt er geen rechten aan ontlenen. Betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie, technische of redactionele fouten/onzorgvuldigheden of voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.
 
Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij Staedion. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Staedion teksten en afbeeldingen van de website over te nemen.

Doorverwijzingen naar andere websites die niet het eigendom zijn van Staedion zijn enkel opgenomen ter informatie van de bezoeker van de sites. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Staedion worden onderhouden wijzen we af.

Vertalen met Google Translate

We bieden je de mogelijkheid om de tekst op deze website te vertalen in een taal naar keuze via Google Translate. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid van de vertaling. Ook wijzen wij erop dat als je contact opneemt met Behaaglijker Wonen dat wij je te woord staan in het Nederlands. 

Privacy

Om je aan te melden voor Behaaglijker Wonen hebben we je contactgegevens nodig (naam, telefoonnummer en e-mailadres). We gaan hier vertrouwelijk mee om en gebruiken de gegevens alleen om de afspraak te plannen. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. We gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.